fbpx

szkolenia icg3

ICG® Licencja A

poziom 3

dla uczestników ICG® Licencja B

2500 zł

Po ukończeniu szkolenia Indoor Cycling Licencja A zdobywacie umiejętności, które charakteryzują najlepszego trenera i cenionego eksperta w dziedzinie Indoor Cyclingu.

Szkolenie Licencja A składa się z następujących elementów:

  • pogłębianie wiedzy o treningu wytrzymałościowym
  • nowe możliwości prowadzenia i motywowania grupy
  • analiza i interpretacja muzyki
  • intensywny trening techniki doskonalenie techniki własnej (liczne ćwiczenia praktyczne)
  • zastosowanie w treningu mowy ciała
  • werbalne i niewerbalne metody prowadzenia zajęć
  • doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych
  • rozwijanie indywidualnych technik motywacyjnych
  • analiza treningu za pomocą nagrań video

Szkolenie Licencja A trwa 5 dni (2 weekendy po 8 godzin przeznaczone na szkolenie oraz dzień piaty na egzamin). Po każdym spotkaniu szkoleniowym uczestnicy otrzymują pracę domową dotyczącą praktycznej oraz teoretycznej części szkolenia, którą instruktor sprawdza na kolejnym spotkaniu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie dyplomu ukończenia szkolenia Licencja B. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin.

EGZAMIN LICENCJA A

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test sprawdzający wiadomości zawarte w podręczniku szkoleniowym Licencja A, który uczestnicy otrzymują podczas szkolenia. Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia prezentują jedną z przygotowanych przez siebie lekcji. Wyboru lekcji dokonuje egzaminator. Druga część egzaminu praktycznego to analiza muzyczna. Egzamin trwa 1 lub 2 dni - zależnie od liczby uczestników. Uczestnicy, którzy uzyskali pomyślny wynik egzaminu otrzymują dyplom ukończenia szkolenia Licencja A.

Cena szkolenia 2500 zł (brutto).