fbpx

szkolenia icg4

ICG® Licencja B

poziom 2

dla uczestników ICG® Basic

2500 zł

Szkolenie Indoor Cycling Licencja B stanowi pogłębienie i poszerzenie zdobytej już wiedzy podstawowej dotyczącej Indoor Cyclingu. Podczas tego szkolenia szczególny nacisk kładzie się na zróżnicowanie stopni zaawansowania zajęć oraz motywowanie uczestników.

Szkolenie Licencja B składa się z następujących elementów:

  • zróżnicowanie intensywności zajęć techniki jazdy dla zaawansowanych
  • praktyczne wskazówki dotyczące kierowania grupą i motywowania uczestników zajęć
  • poszerzenie warsztatu pracy z muzyka planowanie i przygotowywanie zajęć prowadzenie zajęć mieszanych
  • łączenie IC z innymi zajęciami fitness
  • doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych (liczne ćwiczenia praktyczne)
  • teoretyczne podstawy treningu wytrzymałościowego
  • podstawy anatomii i fizjologii

Szkolenie Licencja B trwa 5 dni (2 weekendy po 8 godzin przeznaczone na szkolenie oraz dzień piaty na egzamin). Po każdym spotkaniu szkoleniowym uczestnicy otrzymują pracę domową dotyczącą praktycznej oraz teoretycznej części szkolenia, którą instruktor sprawdza na kolejnym spotkaniu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Basic lub równorzędnego szkolenia podstawowego w innym systemie szkoleniowym. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin.

EGZAMIN LICENCJA B

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test sprawdzający wiadomości zawarte w podręczniku szkoleniowym Licencja B, który uczestnicy otrzymują podczas szkolenia. Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia prezentują jedną z przygotowanych przez siebie lekcji. Wyboru lekcji dokonuje egzaminator. Druga część egzaminu praktycznego to analiza muzyczna. Egzamin trwa 1 lub 2 dni - zależnie od liczby uczestników. Uczestnicy, którzy uzyskali pomyślny wynik egzaminu otrzymują dyplom ukończenia szkolenia Licencja B.

Cena szkolenia 2500 zł (brutto)